Voordat iemand rechtstreeks naar een fysiotherapeut stapt, is het wel zinvol om de polis van de verzekeraar goed te lezen. Zorgverzekeraars kunnen namelijk aanvullende eisen stellen aan deze directe vorm van toegang. Bijvoorbeeld door behandelingen alleen te vergoeden als de fysiotherapeut een contract met de verzekeraar heeft afgesloten.
Efficiënter
De rechtstreekse toegang tot fysiotherapie is in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) geregeld, met als doel de zorg efficiënter te organiseren en de huisarts te ontlasten. Jaarlijks gaan 2,5 miljoen mensen naar de fysiotherapeut, het merendeel na doorverwijzing van de huisarts.
Om de kwaliteit van fysiotherapie te waarborgen en te verhogen, dienen fysiotherapeuten zich bij te scholen. Een fysiotherapeut die straks direct een patiënt ontvangt, voert eerst een screening uit om vast te stellen of de patiënt inderdaad fysiotherapie nodig heeft of dat hij moet worden doorgestuurd naar een (huis)arts.

Beperkt gedekt
Fysiotherapie wordt beperkt gedekt door de basisverzekering. Mensen met een aanvullende verzekering kunnen in hun polis nakijken hoe fysiotherapie vergoed wordt. Wie veel fysiotherapie nodig heeft of denkt te hebben zou dit mee kunnen nemen in zijn afweging om wel of niet in te stemmen met de polis die zijn verzekeraar hem heeft aangeboden.
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft op de website Fysiotherapie.nl een tabel geplaatst waarin te zien is op welke wijze de zorgverzekeraars de rechtstreekse toegang (zonder verwijsbriefje) ondersteunen.

Bron: www.kiesBeter.nl, januari 2006

Geen verwijzing voor fysiotherapeut meer nodig
Getagd op: