Landsmeer, december 2023 – Huisartsenpraktijk Dorpsstraat, de grootste huisartspraktijk in gemeente Landsmeer, doet de hele maand januari mee met IkPas. IkPas is een landelijk platform dat bewustwording over alcoholgebruik bevordert door mensen aan te moedigen een maand lang geen alcohol te drinken. In januari laten alle medewerkers van de praktijk de alcohol 31 dagen staan en motiveren zij patiënten hun voorbeeld te volgen.

Het goede voorbeeld
Vanwege patiënten met alcoholproblematiek, nam praktijkhoudend huisarts Kees Melcherts deel aan het platformoverleg Alcoholpreventie. Tijdens bijeenkomsten georganiseerd door Brijder Verslavingszorg werd benadrukt dat je als zorgverlener sterker staat in je werk als je zelf het goede voorbeeld geeft. Hierdoor ontstond het idee om met alle medewerkers van huisartspraktijk Dorpsstraat in januari 2024 mee te doen met de landelijke actie IkPas.
De praktijk die aan 3700 ingeschreven inwoners zorg verleent, merkt dat patiënten soms ongemerkt veel drinken. Praktijkondersteuner Amber Sterk: “Wij zien vooral bij personen boven de 50 en gepensioneerde personen een forse inname; patiënten geven aan 3 tot 5 glazen alcohol per dag heel normaal te vinden. Dat aantal is fors en zorgelijk.” Volgens het CBS is een man een overmatige drinker bij 21 glazen alcohol per week en een vrouw bij 14 glazen per week.

Gesprekopener
Behalve het goede voorbeeld geven, is de deelname aan IkPas ook een goede gespreksopener voor de zorgverleners in de huisartsenpraktijk. In de wachtkamer hangen posters om het onderwerp bespreekbaar te maken. Sterk: “Alcohol is in onze maatschappij volledig geaccepteerd. Toch kan alcohol drinken gevolgen hebben voor de gezondheid en dat is vaak onbekend. Denk aan hersenschade, lichamelijke klachten, verminderde slaapkwaliteit, gewichtstoename en concentratieproblemen. Door deelname aan IkPas gaan wij als medewerkers de voordelen van niet-drinken ervaren en hopelijk kunnen we daar onze patiënten ook mee inspireren. De huisarts houdt zelf ook van een borrel, dus hij zal het in januari moeilijk krijgen.”

Gemeentelijke support
Wethouder Jacobien Boeijen van de gemeente Landsmeer is enthousiast over het initiatief van Huisartspraktijk Dorpsstraat. Boeijen: “Het is een positieve manier om mensen bewuster te maken van hun drinkgewoonten en hen de voordelen te laten ervaren van een alcoholpauze.”
In 2024 zet de gemeente zelfs steviger in op het tijdig signaleren van alcoholproblematiek. Zorgprofessionals worden gefaciliteerd om gemakkelijker het gesprek over alcoholinname aan te gaan. “Het gaat niet om het opgeheven vingertje, maar om het aanbieden van een alternatief. Vanuit de gemeente ondersteunen wij deze campagne en roepen we inwoners en organisaties op om mee te doen.”
Wethouder Boeijen doet de hele maand januari zelf ook mee met IkPas. “Ik ben benieuwd of het mij moeite zal kosten. Alhoewel ik ook weet dat ik een hele gezellige avond kan hebben zonder alcohol. Ik ben vooral nieuwsgierig hoe ik mij lichamelijk zal voelen.”

Medewerkers van grootste huisartsenpraktijk in Landsmeer laten hele maand alcohol staan vanwege deelname aan IkPas