Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Om een afspraak te maken kunt u naar de praktijk bellen (Tel: 020-4824051)

Spreekuur tijden:

Afspraken spreekuur van 8.00 – 10.30 uur. In de middag van 14.00 t/m 15.30 uur.

Dr. C.J.M. Melcherts : maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Dr. A. Tempelaar : maandag en dinsdag

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw consult. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Consult

Als u naar een andere zorgverlener (specialist) wordt doorverwezen kunt u in veel gevallen uw verwijsbrief en/of recept direct mee krijgen. In sommige gevallen (als er bijvoorbeeld meer tijd nodig is om de brief te maken) kunnen wij de verwijsbrief naar u opsturen.