Wij onderscheiden ons door u huisartsenzorg op maat te verlenen in een vriendelijke praktijk, voorzien van alle moderne technieken en mogelijkheden en daarbij toch het gevoel te creëren van de “ouderwetse” dokter die de patiënten kent en weet wat er leeft.

Onze missie
Huisartsenpraktijk  Dorpsstraat in Landsmeer biedt toegankelijke, reguliere huisartsgeneeskundige zorg volgens de huidige professionele standaarden en inzichten aan de bewoners van Landsmeer e.o. om zodoende een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van haar patiënten.

Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door vele gezondheidsvragen van haar patiënten in eerste lijn op te vangen. De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de vraag zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders.