PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidZorg (POH GGZ).

Doordat Hanneke bij ons in het gebouw zit maakt dit laagdrempelige hulpverlening mogelijk. Tot de werkzaamheden van de POH GGZ behoren het signaleren, interveniëren en ondersteunen bij psychische problemen (eventueel in samenwerking met de huisarts). Deze consulten worden vergoed uit de basisverzekering, dit valt onder de huisartsenzorg.

Op maandag en donderdag heeft Hanneke van der Aalst spreekuur op afspraak.

Hanneke Praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg)