SALT logo

Bloedafname is weer mogelijk ZONDER afspraak!

U kunt maandag en woensdagochtend tussen 8.00 en 10.00 uur bloedprikken. Wel heeft u een bloedafname-formulier of verwijzing via zorgdomein nodig.

 

Onderzoeken zit in ons bloed

SALT is een Eerstelijns Diagnostisch Centrum. SALT ondersteunt huisartsen in de regio Zaanstreek, Waterland, Castricum, Heemskerk en de Egmonden, met nabije, zinnige en zuinige zorg.

SALT zet, onder wettelijke kwaliteitseisen, op de diverse terreinen haar dienstverlening in om de huisartsen te ondersteunen. SALT heeft een modern laboratorium voor het verrichten van diagnostiek, waaronder bloedonderzoek, microbiologie en allergie. Tevens heeft SALT een uitgebreide functieafdeling waarbij men, zonder wachtlijsten, terecht kan voor een breed scala van onderzoeken. Waaronder o.a.:

  • Bloedafname
  • Trombosedienst
  • Diabetesdienst
  • Hartecho
  • Spirometrie
  • Echografie
  • 24-uurs bloeddrukmeting
  • Rust-ECG
  • Inspannings-ECG

De meest actuele openingstijden en locaties kunt u vinden op onze site: http://www.salt.nl/locaties/

 

Openingstijden locatie Huisartsenpraktijk Dorpsstraat:

Iedere maandag en woensdag van 8.00 – 10.00 uur kunt u bij ons in de praktijk bloed laten prikken. U heeft hier wel een laboratorium formulier van de huisarts/specialist voor nodig.

Ook als u patiënt bent bij een andere huisarts of wanneer u een afnameformulier van een ander laboratorium heeft bent u van harte welkom om bij ons bloed te laten prikken.